PROJEKTOWANIE

Kompleksowe usługi projektowe w zakresie sieci,
przyłączy i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych,
gazowych.

WYKONAWSTWO

Budowa sieci, przyłączy i instalacji wodociągowych,
kanalizacyjnych, gazowych

PRZEGLĄDY OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane.

Projektowanie

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi projektowe w zakresie sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych oraz gazowych.
Cały proces projektowy możemy wykonać kompleksowo od uzyskania niezbędnych pozwoleń, warunków technicznych oraz map, poprzez dokonanie wizji i ustaleń z inwestorem i prace projektowe, aż do uzgodnienia i przekazania gotowej dokumentacji projektowej.

Oferowane usługi projektowe:

  • projekty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
  • projekty przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
  • projekty sieci i przyłączy gazowych
  • obsługa geodezyjna
  • uzyskanie pozwoleń oraz warunków technicznych od gestorów sieci.
  • uzgadnianie dokumentacji technicznych
  • pełnienie nadzoru nad prowadzonymi pracami sanitarnymi.

Nasza oferta skierowana jest do klientów indywidualnych (domy jedno i wielorodzinne) oraz biznesowych (firmy, zakłady pracy, deweloperzy).
Nasze prace projektowe charakteryzują się szybkim terminem realizacji, dokładnością oraz przejrzystością. Wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz wymaganiami klientów.

Zakres naszego działania w zakresie projektowania ogranicza się do województwa mazowieckiego, głównie Warszawy i okolic.
Wiele prac wykonujemy dla klientów w gminach Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Prażmów.
Zapraszamy do współpracy.